نام خریدار : فلاح
ایمیل خریدار : mr.fallah.d@gmail.com
شماره تماس خریدار : 09121724540
شرکت : کانی مس
سمت :کارشناس بازرگانی

فهرست