طراحی و تولید انواع دسته سیم با استفاده از با کیفیت ترین سیم های:

سیلیکونی سیلیکونی با روکش فایبر گلاس

سیم های هالوژن فری و مقاوم به حرارت جهت صنایع مختلف منطبق با استاندارد های روز داخلی و اروپایی

یکی دیگر از خدمات شرکت آبان نیرو می باشد

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

درخت سیم

MCB 25 kaقيوز مينياتوزي منحصر به قرد

فهرست