گروه صنعتی هیت تریس ایران وابسته به شرکت آبان نیرو انرژی با اتکا به ربع قرن تجربه در صنعت برق و با توجه به نیاز صنایع داخلی به تجهیزات تخصصی گرمایش الکتریکی شامل انواع کابل حرارتی و تجهیزات مرتبط ، هدف خود را تولید صفر تا صد همه اقالم مورد نیاز این صنعت در داخل کشور قرار داده است. امید است با همایت دولت محترم، بخصوص سازمان محترم گسترش صنایع و نوسازی صنعت ایران و رویکرد مدیران محترم صنایع کشور مبنی بر استفاده از تجهیزات با کیفیت و ضمانت دار داخلی بتوانیم تا پایان سال 1405 تحقق این آرمان عالی را جشن بگیریم. در فاز بعدی صادرات به کشور های همجوار و اجرای پروژه با کارفرمای خارجی پاداش ممارست برنامه ریزی و پشت کار کار کنان این مجموعه خواهد بود. در این راستا گروه صنعتی هیت تریس ایران اقدام به طراحی ، تولید ، واردات ماشین آالت و خط تولید یکپارچه همینطور اخذ مجوز و استاندارد های الزم از مراجع ذیصالح نموده و بهبود کیفی و اخذ مداوم استاندارد های روز دنیا را با چشم انداز صادرات سرلوحه کار خود قرار داده است. در بخش انتقال تکنولوژی با توجه به شرلیط تحریم با در الویت قراردادن کیفیت و به روز بودن خطوط تولید مذاکرات با شرکت های کره ای هندی و چینی انجام شده و انقال تجربه و تکنولوژی بصورت مداوم در حال انجام است. واردات و ارائه تجهیزات یاد شده از بهترین برند های اروپایی و آمریکایی یکی دیگر از خدمات این گروه میباشد هشدار: باتوجه به لغو قراردادهای تجاری به دلیل تحریم ها ) حتی قرارداد های نمایندگی انحصاری( فضای مناسبی برای افراد و شرکت های سود جو بوجود آمده تا با تغییر برند تجهیزات موجود در بازار ، و یا بدتر از آن واردات کاالهای بی کیفیت با نام شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی اقدام به فروش کاالهای تقلبی نمایند. برای رفع این مشگل و ایجاد تمایز با کاالهای تقلبی نام و برند این شرکت همینطور کد اختصاصی تولید که به اختصار (A.N.E CODE) نامیده میشود به همراه عبارت 2 سال گارانتی بدون قید و شرط روی همه محصوالت داخلی و وارداتی حک شده است دانلود همکاری با ما اهداف و چشم انداز شرکت جستجو عضویت/ و

فهرست