در  این بخش کاتالوگ  های مربوط به تجهیزات  ابزار دقیق و کنترل  قابل استفاده درمحیط های عادی و ضد انفجار قابل تامین توسط این شرکت قابل دسترسی میباشد

انواع لول میترهای

Ultrasonic

Radar

Float type

Sight glass

Gama ray

DP

کنترلر های plc و dcs

سنسورها

القایی

خازنی

کد رنگ

سنسور فشار

سنسور های دما

سلول حسگر وزن

آنالایزر ها

HMI

Gauges

Transmitters

Transducer

ّFrequncy Inverter

Servo motors

Step motors

حرارت سنج بیمتال مارک

[purchase_link id=”506″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

شیر برقی

[purchase_link id=”508″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

ترانسمیتر آنالایزر با پرتوکول ارتباطی

[purchase_link id=”510″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

کنترل دور مارک واکن

[purchase_link id=”512″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

کنترل دور موتور مارک اشنایدر

[purchase_link id=”514″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

شیر چند راه استیل

[purchase_link id=”507″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

شیر پنوماتیک

[purchase_link id=”509″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

دستگاهای کنترل دور موتور

[purchase_link id=”511″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

کنترل دور موتور

[purchase_link id=”513″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

کنترل دور مارک لنز

[purchase_link id=”515″ style=”button” color=”yellow” text=”دانلود کاتالوگ “]

فهرست